SON Yves Saint Laurent Cao cấp CChính hãng

MY

SON Yves Saint Laurent Cao cấp CChính hãng

730,000 đ

730,000 đ

 YSL Volupte Sheer Candy #4 - Son dưỡng YSL màu hồng

alt

 

alt
altYSL Volupte Sheer Candy #09 - Son dưỡng YSL màu hồng giống #04
altaltYSL Rouge Volupte Shine #08 (hồng tự nhiên sen)
altaltYSL Rouge Volupte Shine #29 (hồng dâu baby)
altalt

YSL Rouge Volupte Shine #13

alt


YSL Rouge Volupte Shine #14
altalt
alt


YSL Rouge Volupte Shine #15
alt
alt

YSL Rouge Volupte #10 - hồng sen tươi 
altalt


YSL Rouge Pur Couture #13 (đỏ cam quý phái như HNHà @_@)
altalt

YSL Rouge Pur Couture #23 - cam nude

altalt

YSL Rouge Pur Couture #36 - cam hồng

alt
alt

YSL Rouge Pur Couture #27 - hồng sen tự nhiên
altalt


YSL Rouge Pur Couture #110 - sen đậm hơn #27 tí ^_^
altalt


YSL Rouge Pur Couture #109 - hồng hồng lovely
altaltalt

Top

   (0)