Má hồng MAC Mineralize Blush

Mỹ

Giá bán tại Store MAC USA: 23.5$ + tax
Xem giá và thông tin sản phẩm tại đây: http://www.maccosmetics.com/product/shaded/156/1791/Mineralize-Blush/index.tmpl

Mineralize Blush có các màu Gentle, Gleeful, Dainty

Top

   (0)